Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren 129. zenbakia (2020) argitaratu da

Fontes Linguae Vasconum aldizkariak 129. zenbakia (2020) argitaratu berri du. Bertako artikuluak, aurreko zenbakiekin batera, aldizkariaren webgunean eskuragarri daude.

Aurkibidea:

Nafarroako toponimia nagusia aztergai: –oi(t)z, -o(t)z, -(i)(t)z duten herri izenen inguruan     7-38
Patxi Salaberri Zaratiegi, Iker Salaberri Izko

Gulibarko aldaeraren inguruan (1 -Gulibar bereko azpialdaera)     39-85
Koldo Artola

Bat-bateko bertsolaritzaren funtsezko ezaugarriak: azterketa sinkroniko bat     87-116
Kepa Matxain Iztueta

Euskarazko erlatibo aposatuen azterketa diakronikoa    117-140
Dorota Krajewska

Euskara eremu zientifikoan: giza eta gizarte zientziei buruzko aldizkarietako laburpenen azterketa kuantitatiboa (2010-2019)     141-177
Mari Mar Boillos Pereira, Garbiñe Bereziartua Etxeberria

Isoglosen balioaz eta Mendebaleko Euskara Zaharraren sorreraz      179-234
Eneko Zuloaga San Román

Dos canciones populares vascas del siglo XIX de Lekeitio     235-268
Jabier Kalzakorta Elorza

Euskalkien sailkapen berriaz zenbait ohar     269-291
Koldo Zuazo Zelaieta

Erreseina: Forschungsfragen zur baskischen Sprache [Research questions on the Basque language]     295-300
Peter Bakker

Erreseina: Euskalkien sailkapen berria    301-314
Jean-Baptiste Coyos

Kategoria: Aldizkariak, Dialektologia, Euskara, Euskararen_historia, Filologia, gramatika, onomastika. Gorde lotura.