Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren 127. zenbakia (2019) argitaratu da

Fontes Linguae Vasconum aldizkariak 127. zenbakia (2019) argitaratu berri du. Bertako artikuluak, aurreko zenbakiekin batera, aldizkariaren webgunean eskuragarri daude.

Aurkibidea:

Azpeitiko euskararen hiztegi dialektal bat – II     7-58
Ander Beristain

Denboratik kausara: -nez gero kausazko lokailuaren garapenaz     59-84
José Ignacio Hualde, Manuel Pérez Saldanya

Erlazio-atzizkia eta hitz-ordenaren aldaketa     85-122
Dorota Krajewska

Changes in the pitch-accent system of Gernika Basque    123-151
Itxaso Rodríguez-Ordóñez

Garaziko hizkuntza-aldakortasuna geografiaren, adinaren eta generoaren arabera     153-188
Alexander Artzelus Muxika

100 metroren azterketa memoria ikasketen ikuspegitik      189-216
Izaro Arroita Azkarate

Variantes del topónimo Iruña (siglos XI y XII)     217-228
Miguel Larrambebere Zabala

Mailegatze morfologikoa eta generoa euskaraz     229-248
Manuel Padilla-Moyano

Olaibarko aldaeraren inguruan (Lehen erdia: iparraldeko herriak)     249-313
Koldo Artola

Erreseinak     317-320

Kategoria: Aldizkariak, Dialektologia, Euskara, Euskararen_historia, fonetika-fonologia, gramatika, onomastika. Gorde lotura.