Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren 126. zenbakia (2018) argitaratu da

Fontes Linguae Vasconum aldizkariak 126. zenbakia (2018) argitaratu berri du. Zenbaki berezia da, Jon Ortiz de Urbina Deustuko Unibertsitateko irakasleari eskainia eta Beatriz Fernándezek eta Ane Berrok argitaratua.

Bertako artikuluak, aurreko zenbakiekin batera, aldizkariaren webgunean eskuragarri daude.

Aurkibidea:

Atarikoa / Prefacio     275-282
Beatriz Fernández, Ane Berro

Patrones geolingüísticos, áreas dialectales y cronologías absolutas del EHHA     283-322
Joseba K. Abaitua Odriozola

A tale of two reciprocal anaphors in Basque: preliminaries    323-364
Xabier Artiagoitia

Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen    365-388
Ane Berro, Beñat Oihartzabal, Beatriz Fernández

Word order and syntactic asymmetries in Basque modal constructions     389-414
Ricardo Etxepare, Myriam Uribe-Etxebarria

Menpeko perpausetako hitz azentugabeen foku azentuaz      415-433
Arantzazu Elordieta, Gorka Elordieta, José Ignacio Hualde

Wh-Islands in L2 Spanish and L2 English: Between Poverty of the Stimulus and Data Assessment    435-471
Iván Ortega-Santos, Lara Reglero, Jon Franco

Kategoria: Aldizkariak, Argitalpenak, Dialektologia, Euskara, Euskararen_historia, fonetika-fonologia, gramatika. Gorde lotura.